Projekt obserwatorium

Cel główny projektu:

kształtowanie u 240 uczniów 4 szkół podstawowych i wychowanków Pałacu Młodzieży postaw sprzyjających przedsiębiorczości oraz kształtowanie u nich odpowiedzialności przy podejmowaniu w przyszłości decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych oraz przygotowanie 27 nauczycieli 4 szkół podstawowych i Pałacu Młodzieży do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej/finansowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się i narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

  • przygotowanie 27 nauczycieli 4 szkół podstawowych i Pałacu Młodzieży do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się (w tym tworzenia collage i lapbook'ów o tematyce ekonomicznej/finansowej);
  • rozbudzenie u 240 uczniów 4 szkół podstawowych i wychowanków Pałacu Młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych;
  • zapoznanie 240 uczniów 4 szkół podstawowych i wychowanków Pałacu Młodzieży instytucjami finansowymi i historią pieniądza;
  • kształtowanie u 240 uczniów 4 szkół podstawowych i wychowanków w Pałacu Młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się i narzędzi ICT umiejętności gospodarowania budżetem domowym i korzystania z usług instytucji finansowych.

Do pobrania:

Logotypy projekt

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna