Projekt obserwatorium

Koordynator merytoryczny projektu
Bogumiła SUROWIEC
tel. 502 235 622

Koordynator organizacyjny projektu
Dorota ZALEŚNY
dyrektor Szkoła Podstawowa nr 8
im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie
tel. 14 621 19 00

Dane kontaktowe

SZKOLNI LIDERZY PROJEKTU

Marta KAMYKOWSKA
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Sportowymi
im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie
e-mail: makamyk@op.pl

Jolanta ALBIN
Szkoła Podstawowa nr 23
im. Jana Pawła II w Tarnowie
e-mail: jalbin@poczta.onet.pl

Jarosław ZAKRZEWSKI
Szkoła Podstawowa nr 1
im. K. Hoffmanowej
e-mail: zareq@vp.pl

Ewelina JANIKOWSKA
Pałac Młodzieży
w Tarnowie
e-mail: e.janikowska@pm.tarnow.pl

Logotypy projekt

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna