O nas

Szanowni Państwo

Jest nam bardzo miło, zaproponować Państwu naszą bogatą ofertę szkoleniową w dziedzinie szkolenia ogólnego, zawodowego i specjalistycznego.

Propozycję naszą kierujemy do wszystkich grup i kategorii zawodowych, mogących się pojawić w Waszej Firmie.

Szkolenia oparte są o aktualne i najnowsze wymagania prawno-techniczne, wzbogacone o obecną potrzebę rynku i potrzeby społeczne.

Zmieniająca się koniunktura gospodarcza oraz potrzeby ekonomiczne i społeczne, wymagają od przedstawicieli załóg korzystania z preorientacji zawodowej, aby zajmować nowo powstające miejsca pracy, niekoniecznie związane z podstawowym przygotowaniem zawodowym, co w końcowym efekcie wpłynie na ograniczenie bezrobocia i podniesienie stopy ekonomicznej społeczeństwa.

Nasze szkolenia realizujemy w oparciu o najnowsze programy edukacyjne, uwzględniające wymagania Unii Europejskiej, krajowe oraz potrzeby społeczne. Kursy zawodowe i specjalistyczne obejmują w części praktycznej bardzo duży procent zajęć praktycznych na danych urządzeniach technicznych i konkretnych stanowiskach pracy.

Zatrudniamy ponadto ekspertów z zakresu kształcenia, opracowywania projektów z UE, diagnoz edukacyjnych oraz wniosków aplikacyjnych.

Przedstawiając naszą ofertę, liczymy na skorzystanie z jednej lub kilku propozycji edukacyjnych w niej zawartych. Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszym Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym.

W dniu 14.12.2021 r. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne F.H.U.P. „WOJTAR” zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych prowadzony jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia pod nr 533/2021.

 

Z poważaniem

Tomasz Wroński -  Dyrektor Centrum


STATUT FIRMY 
Akredytacja MSUES

(Kliknij w napis)

 

Projekty


 

Akredytacje i licencje



Rferencje 



Nasi Partnerzy 

 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna