Zrealizowane projekty i partnerstwo w projektach

Projekt "Matematyczne Potyczki Blogerów z Oksy" dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Oksie

Projekt współfinansowany przez Fundację mBanku

Partner Projektu: F.H.U.P "WOJTAR" Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie

Czas realizacji: czerwiec 2018 r. - luty 2019 r.


Cele projektu:

1. Zachęcenie nauczycieli do zastosowania nowej metody nauczania-uczenia się matematyki  bloga matematycznego,

2. Zainteresowanie uczniów klas 4-8 SP i gimnazjum matematyką poprzez tworzenie blogów matematycznych, konstruowanie własnych zadań w oparciu o środowisko Oksy oraz ukazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu i otoczeniu ucznia,

3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem algorytmów,

4. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych z wykorzystaniem procesów dostrzegania związków, prawidłowości, dobierania właściwych modeli matematycznych myślenia przez analogię, współpracy w grupie rówieśniczej.


Krótki opis projektu:

Projektem zostali objęci wszyscy uczniowie kl. 4-8 szkoły podstawowej i 3 kl. gimnazjum, czyli 204 uczniów Szkoły Podstawowej w Oksie. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych Tworzenie blogów matematycznych z uczniami. Po raz pierwszy uczniowie tworzyli blogi matematyczne pod kierunkiem nauczycieli na zajęciach dodatkowych Raz, dwa, trzy  bloguj z matematyką i ty, które zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: kl. 4-6 SP oraz kl. 7-8 SP i 3 kl. gimnazjum. Uczniowie w zespołach 3-4-osobowych opracowywali zadania matematyczne, prezentacje multimedialne i kręcili filmiki Oksa w matematyce obejmujące różne dziedziny nauki i życia w gminie Oksa. Starsi uczniowie wybrali się na wirtualną wycieczkę Na tropach algorytmów w Oksie. Każda klasa utworzyła własny blog matematyczny, na którym przedstawiła efekty prac zespołów. Odbył się konkurs Matematyczne Potyczki Blogerów z Oksy, podczas którego uczniowie walczyli o tytuły: Superblogera Matematycznego Juniora (kl.4-6) oraz Seniora (pozostali uczniowie). Na imprezę zostali zaproszeni przedstawiciele nauczycieli i uczniów z innych szkół powiatu jędrzejowskiego, a także władze samorządowe, rodzice, przedstawiciele partnerów projektu i lokalne media.


Link do strony projektu:

http://spoksa.pl/index.php/19-matematyczne-potyczki-blogerow-z-oksy

Projekt "Raz, dwa, trzy - Matematyka patrzy!" dla dzieci i nauczycieli Publicznego Przedszkola w Niedomicach

Projekt współfinansowany przez Fundację mBanku

Partner Projektu: F.H.U.P "WOJTAR" Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie

Czas realizacji: sierpień - grudzień 2018 r.

Cele projektu:

Wspieranie nauczycieli w zastosowaniu metod, zabaw i pomocy dydaktycznych w edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym (z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych).

Rozwijanie u dzieci umiejętności do uczenia się matematyki poprzez porządkowanie i porównywanie elementów w badanych zbiorach (jako podstawa do tworzenia w umyśle dziecka głównych aspektów liczb naturalnych) z wykorzystaniem m.in. klocków Dienesa, liczmanów.

Zapobieżenie w przyszłości u dzieci niepowodzeniom szkolnym w zakresie matematyki poprzez systematyczne, wieloaspektowe zajęcia edukacyjne z nauczycielem i zabawy matematyczne w domu z rodzicami.

Kształtowanie i rozwijanie u rodziców umiejętności otwarcia na potrzeby dziecka i ich akceptacji podczas zabawy z nim o tematyce matematycznej.

Krótki opis projektu:

Projekt wspierał 95 dzieci (w tym pięcioro ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) Publicznego Przedszkola w Niedomicach w przedszkolnej edukacji matematycznej. Nauczycielki pracujące ww. przedszkolu wzięły udział w 12-godz. warsztatach metodycznych Kształtowanie umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)". Następnie przeprowadziły dla wszystkich dzieci 14-godz. dodatkowe zajęcia "Nasze zabawy i eksperymenty (z) matematyką", na których poprzez zabawy i eksperymenty łączące bodźce wzrokowe, dotykowe i ruch np. z wykorzystaniem klocków Dienesa, dzieci poznawały figury i uczyły się sortowania ich w zbiory, a także układania klocków w sekwencji. Przedszkolaki uczyły się również słuchania i wykonywania poleceń związanych z orientacją na płaszczyźnie i odróżniania wielkości, grubości klocków przedstawiających figury, a także liczenia z liczmanami. Dla rodziców odbyły się zajęcia otwarte Matematyka na wesoło, na których otrzymali Poradnik Domowa Bawialnia Matematyczna z zabawami matematycznymi dla dzieci o różnych potrzebach i możliwościach edukacyjnych. Powyższy poradnik został zamieszczony na stronie Publicznego Przedszkola w Niedomicach w zakładce dotyczącej projektu. Dla wszystkich dzieci odbył się Mikołajowy Turniej Zabaw Matematycznych podsumowujący działania projektowe.

Link do strony projektu:  http://przedszkole.niedomice.prv.pl

Projekt "Ja i moje otoczenie - gdzie nie spojrzę tam liczenie" dla dzieci i nauczycieli Publicznego Przedszkola w Żabnie

Projekt współfinansowany przez Fundację mBanku

Partner Projektu: Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie

Czas realizacji: styczeń - czerwiec 2018 r.

Cele projektu:

1.Przygotowanie nauczycieli do zastosowania związków przyczynowo-skutkowych w edukacji matematycznej przedszkolaka;

2.Rozwijanie u nauczycieli umiejętności uczenia logicznego myślenia podczas edukacji matematycznej przedszkolaka;

3.Zainteresowanie dzieci matematyką i pokazanie praktycznych jej zastosowań w życiu;

4. Kształtowanie u dzieci logicznego myślenia podczas zajęć z edukacji matematycznej z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych;

5.Kształtowanie i rozwijanie u rodziców umiejętności prowadzenia zabawy z dzieckiem z zakresu edukacji matematycznej.

Krótki opis projektu:

Projekt skierowany był do 75 dzieci z przedszkola w Żabnie + ok. 30 dzieci z innych przedszkoli w gminie Żabno + 10 nauczycieli.

Dodatkowymi odbiorcami projektu byli rodzice uczniów (około 150), czyli razem było około 265 odbiorców.

Grupy starszaków wybrały się na cykl wycieczek dydaktycznych zatytułowanych "Tam gdzie tata/mama pracuje, też matematyka króluje". Na zajęciach w banku, sklepie, bibliotece, na budowie i w zakładzie krawieckim szukały potwierdzenia tej tezy poprzez ćwiczenia praktyczne, np. rozpoznawanie nominału banknotów i monet, przeliczanie pieniędzy w kasie, eksperymentowanie z wagą szalkową, porządkowanie i przeliczanie przedmiotów oraz ich układanie wg algorytmów. W salach powstały kąciki matematyczne pod hasłem: "W tym kąciku małe smyki uczą się matematyki" do zajęć indywidualnych i grupowych. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach: "Związki przyczynowo-skutkowe w przedszkolnej edukacji matematycznej", aby później mogli z dziećmi prowadzić zajęcia w tym zakresie. Dla rodziców odbyły się 2 razy w miesiącu zajęcia otwarte "Rodzinna matematyka" ukazujące, że matematyki można się uczyć nawet w kuchni. Na podsumowanie projektu odbyła się Przedszkolna Olimpiada "Ćwiczę i liczę". Do udziału w niej zostały zaproszone dzieci z innych przedszkoli w gminie, a także rodzice. Podczas tej olimpiady przedszkolaki rozwiązywały test matematyczny, bawiły się z wiatrakiem matematycznym i z chustą animacyjną. Sprawdzały swoje umiejętności matematyczne i sprawność ruchową w czasie ćwiczeń z przyborami gimnastycznymi ("Ćwiczę i liczę") oraz na torze przeszkód figur geometrycznych.

Link do strony projektu: http://www.przedszkole.zabno.com/index.php?show=projekt_matematyczny

Projekt "Matematyka nas dotyka, czyli rzecz o wszechobecności matematyki" dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie (2. Edycja)

Projekt współfinansowany przez Fundację mBanku

Partner Projektu: Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie

Czas realizacji: lipiec - grudzień 2017 r.

Cele projektu:

zachęcenie nauczycieli do sięgnięcia po nowe metody nauczania-uczenia się matematyki,

zainteresowanie uczniów klas 1-7 matematyką poprzez innowacyjne metody i narzędzia edukacji matematycznej oraz pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu i naturze,

rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem algorytmów, piktogramów,

rozbudzanie aktywności szkolnej poprzez: wykorzystanie metody WebQuest, modelu "Odwróconej lekcji" i wykorzystania łamigłówek przestrzennych,

rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych z wykorzystaniem procesów dostrzegania związków, prawidłowości, dobierania właściwych modeli matematycznych myślenia przez analogię, współpracy w grupie, uczniowskiego tutoringu.

Krótki opis projektu:

Projekt skierowany był do wszystkich (550) uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie oraz 135 uczestników półkolonii, a także do 20 nauczycieli.  

Dodatkowymi odbiorcami projektu byli rodzice uczniów (około 1000), czyli razem było około 1705 odbiorców.

Uczestnicy półkolonii przekonali się, że "matematyka w trakcie lata jest zabawna". Rozwijali swoje umiejętności matematyczne np. podczas rysowania boisk do badmintona i tenisa w odpowiednich rozmiarach, mierzenia odległości od jednej bramki do drugiej odmierzając je długością hokejek. Podczas spacerów mierzyli czas przejścia do poszczególnych atrakcji, czas zabawy oraz musieli zaplanować czas na drogę powrotną, aby wrócić na obiad do szkoły. Na zajęciach z LEGO wykorzystywali swoją znajomość figur geometrycznych, także tych przestrzennych, do zbudowania wymarzonych budowli, a planując wycieczkę tworzyli jej harmonogram i szacowali jej koszt.

Nauczyciele podzieleni na dwie grupy (uczących w klasach 1-4 oraz w klasach 5-7) uczestniczyli w 8-godz. warsztatach metodycznych na tematy: "Algorytmy na lekcjach matematyki w kl. 1-4 szkoły podstawowej" i "Algorytmy na lekcjach matematyki w kl. 5-7 szkoły podstawowej".

Podczas dodatkowych 419 godz. zajęć uczniowie uczestniczyli w odkrywaniu matematyki różnymi sposobami, m.in. wyruszyli na poszukiwanie algorytmów w życiu codziennym, a nawet sami tworzyli algorytmy nie tylko matematyczne. Ponadto rozwiązywali zagadki detektywistyczne oraz tworzyli matematyczne opowiadania i bajki, np. "Bajkę o kucykach Pony", "Pożyczalscy".

Matematyczna Poradnia "Co dalej" prowadziła zajęcia dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi i szczególnie uzdolnionych matematycznie.

Szkolny Klub Gier Planszowych razem z firmą Granna zorganizował "Rodzinne Planszogranie", podczas którego uczniowie wraz z zaproszonymi rodzicami poznali i testowali różne gry planszowe: przygodowe, strategiczne, logiczne i ekonomiczne.

Uczniowie kl. 4-7 byli Matematycznymi Tutorami dla młodszych kolegów. Inni uczniowie przeszli niezwykłą drogę edukacji matematycznej od zagadek, kodowania i rozkodowywania obrazków, ukrytych haseł i zabawy z piktogramami do zadań tekstowych oraz puzzli 3D i WebQuestów.

Na zakończenie projektu odbył ogólnoszkolny happening "Matematyczne granie - uczniowie kontra nauczyciele" pod dwoma hasłami: dla uczniów klas 1-3 "Zimowe zabawy z algorytmami" oraz dla uczniów 4-7 "Godzina Kodowania" - Kodujemy Święta.

W ramach projektu powstał poradnik dla rodziców "Zabawa w algorytmy", który został zamieszczony na stronie szkoły.

Link do poradnika: http://sp8.edunet.tarnow.pl/pl/projekty/projekt_matematyczny/poradnik_rodzice_algorytmy2017

W ramach projektu szkoła zakupiła zestaw matematycznych gier edukacyjnych do Matematycznej Szafy Gier, nagrody rzeczowe dla zwycięzców wakacyjnego turnieju "Matematyczne Planszowisko", szkolnej gry terenowej, Konkursu na Najciekawszą Grę Matematyczną, turnieju w ramach happeningu "MATEMATYCZNE GRANIE - UCZNIOWIE KONTRA NAUCZYCIELE". Dzięki wsparciu finansowemu Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnemu w Tarnowie szkoła otrzymała także gry "Scottie Go!" wraz z tabletem do nauki programowania dla najmłodszych uczniów.

Link do strony projektu:

http://sp8.edunet.tarnow.pl/pl/projekty/projekt_matematyczny

Projekt "Matematyka z Lisiej Góry" dla nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce

"Projekt współfinansowany przez Fundację mBanku w ramach programu grantowego mPotęga".

Partner Projektu: Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Tarnowie

Czas realizacji: wrzesień - grudzień 2016 r.

Cele projektu:

opracowanie innowacyjnej metody pracy z uczniami włączającej uczniów do uaktywnienia procesu uczenia się swoich kolegów,

zastosowanie strategii uczenia się poprzez tworzenie, by uczniowie dostrzegali prawidłowości w otaczającym świecie, umiejętnie interpretowali dane, stosowali schematy, rysunki oraz wykresy w sytuacjach związanych ze środowiskiem i miejscem zamieszkania,

zainteresowanie uczniów matematyką poprzez wciągnięcie ich do konstruowania zadań problemowych do własnej edukacji matematycznej,

ukazanie praktycznych zastosowań matematyki wykorzystując dane typowe i nietypowe swojej miejscowości i gminy do konstrukcji zadań w zakresie matematyki dla własnej edukacji matematycznej.

Innowacyjny charakter projektu:

Po raz pierwszy nauczyciele matematyki zastosowali innowacyjną w skali Polski strategię uczenia się poprzez tworzenie własnych zadań matematycznych. Dzięki niej uczniowie dostrzegli prawidłowości w otaczającym świecie, umiejętnie interpretowali dane, stosowali schematy oraz wykresy w sytuacjach związanych ze środowiskiem i miejscem zamieszkania. Wszyscy uczniowie Gimnazjum w Nowej Jastrząbce pracowali zgodnie z modelem dydaktycznym.

Aktywizacja matematyczna poprzez samopomoc koleżeńską, który odczarował złą matematykę i spowodował zwiększenie motywacji do jej uczenia się poprzez zadawanie pytań dotyczących danego problemu.

Krótki opis projektu:

Podczas projektu "Matematyka z Lisiej Góry" uczniowie pod kierunkiem nauczycielek matematyki tworzyli zadania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w oparciu o dane własnej gminy.

W zadaniach tych ukazane jest zastosowanie wiedzy matematycznej w praktyce, w życiu codziennym gminy. Uczniowie z zespołu projektowego poszukiwali danych o Nowej Jastrząbce i gminie Lisia Góra z różnych dziedzin: historii, gospodarki, geografii i przyrody.

Nauczyciele i uczniowie po raz pierwszy stali się konstruktorami zadań na temat gminy i aby przygotować się do tej roli uczestniczyli w konsultacjach
z ekspertem w zakresie metodyki tworzenia zadań z matematyki. Jako efekt ich pracy powstał zbiór zadań Gmina Lisia Góra w zadaniach gimnazjalnych którego recenzentami są pozostali uczniowie.

Uczniowie z zespołu projektowego uczyli się samopomocy koleżeńskiej w praktyce w zakresie matematyki. Co tydzień na dodatkowych zajęciach zespół projektowy przedstawiał swoim kolegom nowe zadania i pomagał przy ich rozwiązywaniu.

W ten sposób na bieżąco była zapewniona weryfikacja i recenzja tworzonych zadań. Chętni uczniowie także opracowali swoje zadania dotyczące danego tematu i wg ustalonego przez nauczycieli algorytmu.

Link do strony projektu:

http://lisiagora.pl/innowacyjny-projekt-edukacyjny-matematyka-lisiej-gory/

Projekt "Proste sposoby jak poznać, zrozumieć i zapamiętać niektóre zagadnienia matematyczne" dla nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum Św. Kingi w Wojniczu

"Projekt współfinansowany przez Fundację mBanku w ramach programu grantowego mPotęga".

Partner Projektu: Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie

Czas realizacji: wrzesień - grudzień 2016 r.

Cele projektu:

opracowanie nowej metody zwiększającej efektywność pracy z uczniem Gimnazjalne  puzzle zainteresowań ogólnych z matematyką,

uruchomienie procesów zapamiętywania wybranych zagadnień matematycznych poprzez wykorzystanie zainteresowań ogólnych ucznia,

prezentowanie w formie filmu i gry dydaktycznej praktycznych zastosowań wybranych zagadnień matematycznych wykorzystując doświadczenia z własnego życia i otoczenia.

Innowacyjny charakter projektu:

Opracowana została i wdrożona nowa metoda pracy nauczycieli z uczniami oraz uczniów z uczniami w Publicznym Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu. Gimnazjalne puzzle zainteresowań ogólnych połączonych matematyką. Na bazie zainteresowań ogólnych grupy uczniów dotyczących m.in. matematyki, tworzenia gier oraz kręcenia krótkich filmów powstały wspólne działania uczniów i nauczycieli mające na celu przeprowadzenie warsztatów oraz prezentacji dla uczniów przez uczniów. Utworzyły one puzzle zainteresowań ogólnych połączonych matematyką, aby lepiej poznać, zrozumieć zagadnienia matematyczne.

Krótki opis projektu:

Projekt Proste sposoby jak poznać, zrozumieć i zapamiętać niektóre zagadnienia matematyczne tworzył 19 osobowy zespół projektowy (4 nauczycieli i 15 uczniów Gimnazjum w Wojniczu), który podzielony został na 4 podzespoły ze względu na zainteresowania uczniów. W zespole projektowym pracowali uczniowie interesujący się matematyką, a także kręceniem krótkich filmów i tworzeniem gier pod kierunkiem nauczycieli pasjonatów danej dziedziny. Działania projektowe zostały podzielone na 5 bloków. Odbyły się zajęcia wprowadzające uczniów w projekt i warsztatowe z 4 podzespołami projektowymi.

Blok 1. (45 godz.) 1. podzespół projektowy przeprowadził 4-godz. warsztaty matematyczne Poczuj matematykę dla uczniów wszystkich klas pierwszych gimnazjum z wykorzystaniem gry bingo matematyczne i konkursów powtórzeniowych. Blok 2. Podzespoły 2. i 3. nakręciły dwa filmiki edukacyjne Matematyka obok Ciebie, które skierowane były do uczniów klas I i II. (ok. 160 uczniów), a następnie odbyła się ich prezentacja podczas zajęć prowadzonych przez uczniów dla uczniów tych klas - Blok 3. Czwarty podzespół skonstruował wielopoziomową grę matematyczną MathGame, a następnie poprowadził dla uczniów dwóch klas (45 uczniów) zajęcia z jej testowaniem i oceną. Potem nastąpiło udoskonalenie tej gry i/lub utworzenie kolejnych jej wersji. - Blok 4.

Podsumowaniem projektu był Blok 5., czyli:

zaprezentowanie na www. szkoły przebiegu realizacji projektu,

zebranie on-line opinii uczniów na temat projektu: co im się podobało, co ich zainteresowało, jaka forma edukacji z zaprezentowanych przykładów była najbardziej interesująca,

nagrodzenie 8 najbardziej kreatywnych uczniów - członków zespołu projektowego (MISTRZ KREATOR).

Link do strony projektu:

https://pgwojnicz.edupage.org/text/?text=text/text9&subpage=0

Projekt "Matematyka nas dotyka, czyli rzecz o wszechobecności matematyki" dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie

Projekt współfinansowany przez Fundację mBanku

Partner Projektu: Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie

Czas realizacji: czerwiec - grudzień 2016 r.

Cele projektu:

Zachęcenie nauczycieli do sięgnięcia po nowe metody nauczania-uczenia się matematyki,

zainteresowanie uczniów klas 1-6 matematyką poprzez innowacyjne metody i narzędzia edukacji matematycznej oraz pokazanie praktycznych zastosowań matematyki,

rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów,

rozbudzanie aktywności szkolnej poprzez: wykorzystanie metody WebQuest, modelu "Odwróconej lekcji" i wykorzystania łamigłówek przestrzennych /logicznych,

rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych z wykorzystaniem procesów dostrzegania związków, prawidłowości, dobierania właściwych modeli matematycznych myślenia przez analogię, współpracy w grupie, uczniowskiego tutoringu.

Krótki opis projektu:

Projekt skierowany był do wszystkich (490) uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie oraz 135 uczestników półkolonii. Półkoloniści przekonali się, że Zabawna matematyka w trakcie lata to nie tylko planszowe zmagania, ale także ikoniczne planowanie wycieczki i szacowanie jej kosztu. Nauczyciele uczestniczyli w 16-godz. warsztatach metodycznych na temat opracowywania pakietu matematycznych gier/zabaw do zastosowania przez rodziców w domu (publikacja na stronie www szkoły) i Szkolnego przewodnika gier na zajęcia w szkole oraz zastosowania metody WebQuest w pracy z uczniami.

Podczas dodatkowych 500 godz. zajęć uczniowie tworzyli matematyczne gry planszowe, podłogowe i scenariusz miejskiej gry terenowej. Ponadto rozwiązywali zagadki detektywistyczne i tworzyli matematyczne opowiadania. Szukali także matematyki ukrytej w historii szkoły i w regionalnych legendach. Uczniowie kl. 4-6 byli Matematycznymi Tutorami dla młodszych kolegów. Inni uczniowie przeszli niezwykłą drogę edukacji matematycznej od zagadek, obrazków logicznych i zabawy z piktogramami do zadań tekstowych oraz puzzli 3D i WebQuestów. Na zakończenie projektu odbył ogólnoszkolny happening "Mikołajkowe Matematyczne Granie, czyli szkolna szafa gier".

W ramach projektu powstał pakiet gier i zabaw edukacyjnych (matematycznych) dla rodziców zamieszczonych na stronie projektu, "Przewodnik gier i zabaw edukacyjnych (matematycznych)" do wykorzystania przez nauczycieli szkoły (wersja drukowana w bibliotece szkolnej i elektroniczna -płyty CD) oraz matematyczne gry stworzone przez uczniów.

W ramach projektu szkoła zakupiła do nauki matematyki komplety piktogramów dla uczniów klas 1-6 oraz komplety nauczycielskie piktogramów, puzzle 3D Radosne Sześciany, gry i puzzle matematyczne.

Link do strony projektu:

http://sp8.edunet.tarnow.pl/pl/projekty/projekt_matematyczny/projekt_matematyczny

Projekt "Matematyka? Super!!!" dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie

"Projekt współfinansowany przez Fundację mBanku w ramach programu grantowego mPotęga".

Partner Projektu: Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie

Czas realizacji: wrzesień - grudzień 2016 r.

Cele projektu:

stworzenie innowacyjnej metody pracy z dziećmi, polegającej na włączeniu Rodziców w proces aktywizacji matematycznej swoich dzieci

zainteresowanie dzieci matematyką poprzez wciągnięcie ich do konstruowania narzędzi do własnej edukacji matematycznej (różnorodnych gier)

wykorzystanie przez uczniów dla własnej edukacji matematycznej terenów zielonych i polowych obiektów sportowych przy szkole do praktycznych zastosowań matematyki podczas konstrukcji gier edukacyjnych w zakresie matematyki

Innowacyjny charakter projektu:

Powstał Rodzicielski Model Edukacyjny wspierający proces nauczania-uczenia się arytmetyki/matematyki własnych dzieci podczas wspólnych zajęć z nimi w domu i na wycieczkach rodzinnych. Rodzice wspólnie z nauczycielami opracowywali  publikację Zabawy edukacyjne i quizy matematyczne dla dzieci do zastosowania w domu. Dzieci stały się twórcami gier dydaktycznych o tematyce matematycznej, a nie tylko graczami - odbiorcami gier zaproponowanych przez dorosłych. Do edukacji matematycznej zostały włączone tereny zielone i sportowe obiekty polowe.

Opis projektu:

Projekt "Matematyka  Super!!!" w Szkole Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie był zorientowany na wspólne działania nauczycieli, uczniów klas 4-6 i ich rodziców. Dzięki niemu uczniowie zainteresowali się matematyką poprzez wciągnięcie ich do konstruowania narzędzi do własnej edukacji matematycznej. Najpierw odbyło się 2-dniowe szkolenie dla nauczycieli i chętnych rodziców dotyczące projektowania gier i zabaw dydaktycznych z dziećmi i dla dzieci "Mamo, tato  pograj ze mną w MATEMATYKĘ".

Nauczyciele wspólnie z rodzicami i ekspertami w zakresie projektowania gier dydaktycznych stworzyli publikację "Zabawy edukacyjne i quizy matematyczne dla dzieci do zastosowania w domu". Efektem tego szkolenia były także pomysły na 60 godzin dodatkowych zajęć z uczniami 6 oddziałów klas 4-6 Tworzenie gier matematycznych i innych. Podczas tych zajęć powstały różnego typu gry edukacyjne planszowe, karciane i terenowe. Do gier terenowych zostały wykorzystane tereny zielone i polowe obiekty sportowe przy szkole.

Na zakończenie projektu rodzice, dziadkowie i rodzeństwo uczniów kl. 4-6 spotkali się na Pierwszym (w szkole) Rodzinnym Turnieju Gier Matematycznych
z wykorzystaniem gier wykonanych przez uczniów w ramach na happeningu plastycznego pod tytułem Rodzinne gierki. Zdaniem uczestników tego turnieju i dyrekcji szkoły nastąpiła integracja środowiska szkoły, rodziców i dziadków uczniów biorących udział w projekcie.

Nauczyciele, rodziny uczniów kl. 4-6 i oni sami wybrali poprzez głosowanie 5 najciekawszych gier uczniowskich ze względu na ich fabułę, wykonanie graficzne (plastyczne) i sposób uwzględnienia arytmetyki /matematyki w opisie zasad gier. Nagrodzeni zostali także najlepsi gracze - mistrzowie gier planszowych, karcianych i terenowych Master Game.

Link do strony projektu:

http://www.zso4.okay.pl/mpotega-kluczem-do-matematycznego-sukcesu/

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna