Urządzenia transportu bliskiego

Lista dostępnych szkoleń:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2019, poz. 667,  z 2020, poz. 568).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468).

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1008).

 • Obsługa wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia,
 • Obsługa wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
 • Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia,
 • Obsługa suwnic wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
 • Obsługa żurawi stacjonarnych,
 • Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS),
 • Obsługa żurawi samojeznych o udźwigu: 40 ton, 120 ton,
 • Obsługa żurawi wieżowych i szybkomontujących,
 • Obsługa podestów ruchomych przejezdnych,
 • Obsługa podestów ruchomych stacjonarnych,
 • Obsługa podestów ruchomych wiszących,
 • Obsługa podestów ruchomych masztowych,
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem,
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem,
 • Obsługa dźwigów budowlanych,
 • Obsługa dźwigów towarowo – osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne,
 • Konserwacja urządzeń transportu bliskiego,

Wszystkie szkolenia na obsługę urządzeń transportu bliskiego kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego


KADRA SZKOLENIOWA 

Mgr inż. Stanisław Gryzło – Specjalista z zakresu Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB)
Wiesław Dębosz – Specjalista z zakresu Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB)

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat
- brak przeciwwskazań do pracy na urządzeniu technicznym


Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne
- 24-40h

Program szkolenia:
Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu
Kursant potrafi:
- podać ogólne wiadomości o urządzeniu technicznym
- opisać budowę części mechanicznej, elektrycznej, pneumatycznej/hydraulicznej urządzenia
- wymienić aparaty i urządzenia bezpieczeństwa przy pracy na urządzeniu technicznym
- opisać podstawowe czynności przy obsłudze i konserwacji urządzenia technicznego
- podać podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
- określić najważniejsze zasady BHP przy obsłudze urządzenia technicznego
- obsługiwać urządzenie techniczne w praktyce.

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna