Uprawnienia specjalistyczne

Lista dostępnych szkoleń:

  • Ratownik Chemiczny (Grupy Cywilne, Grupy Wojskowe, Straży Pożarnych) – kurs podstawowy
  • Ratownik Chemiczny (Grupy Cywilne, Grupy Wojskowe, Straży Pożarnych) – kurs dokształcający
  • Bezpieczeństwo pracy w atmosferze wybuchowej – wg. Dyrektywy ATEX,
  • Bezpieczne prowadzenie prac w sąsiedztwie urządzeń elektrycznych – H0B0,
  • Zagrożenia mechaniczne i termodynamiczne dla osób sprawujących nadzór nad pracownikami – M2,
  • Zagrożenia mechaniczne i termodynamiczne dla wykonawców zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – M1,

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne lub online
- 3h

Program szkolenia:


Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać i wykonać najważniejsze czynności ratunkowe,
- nazwać główne zagrożenia mogące wystąpić w czasie pracy.

 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna