Operatorzy maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,


Zapoznaj się z naszą ofertą: 
 

Zakres szkoleń  zgodny z potrzebami:

  • Koparka jednonaczyniowa (Klasa I i III),
  • Koparkoładowarka (wszystkie),
  • Koparkospycharka (wszystkie),
  • Spycharka (Klasa I i III),
  • Ładowarka jednonaczyniowa (Klasa I i III),
  • Walec drogowy (wszystkie),
  • Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż (bez klasy),
  • Wielozadaniowe nośniki osprzętu (bez klasy)
  • Pilarki mechaniczne do ścinki drzew (wszystkie),
  • Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (wszystkie)

 

KADRA SZKOLENIOWA
Mgr Daniel Zaborowski – Specjalista z zakresu Eksploatacji Maszyn i innych Urządzeń Technicznych do robót ziemnych, budowlanych i robót drogowych z przygotowaniem do edukacji osób dorosłych. Akredytowany wykładowca/trener i instruktor Sieć Badawcza Łukasiewicz WIT.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Wymagania wstępne:

- Ukończone 18 lat 
- Aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora 

Forma i czas trwania szkolenia

- stacjonarne
- klasa III 134h/ klasa I 175h/ przecinarki – 36h/ rusztowania – 80h

Program szkolenia:Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać ogólne wiadomości o urządzeniu 
- opisać podstawowe czynności przy obsłudze i konserwacji urządzenia
- określić najważniejsze zasady BHP przy obsłudze urządzenia 
- obsługiwać urządzenie w praktyce.

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna