BHP i P-POŻ

Lista dostępnych szkoleń:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Instruktaże ogólne,
  • Szkolenia okresowe na  wszystkich zajmowanych stanowiskach pracy,
  • Szkolenia z zakresu I pomocy przedlekarskiej,
  • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • Szkolenia z zakresu obsługi masek, aparatów powietrznych i kombinezonów gazoszczelnych,
  • Praktyczne przeprowadzanie akcji gaśniczych z wykorzystaniem Mobilnego systemu treningowego MOBILE FIRE TRAINER ML 2000,
  • Praktyczne gaszenie pożarów grupy A i B z wykorzystaniem Trenażera gaśniczego EGERIA TG-8.


KADRA SZKOLENIOWA

Mgr Tomasz Wroński – Starszy Inspektor BHP z przygotowaniem do edukacji osób dorosłych

Mgr inż. Ireneusz Salamon – Specjalista ds. BHP

Mgr inż. Piotr Chrupek – Specjalista ds. BHP

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna